INCANA TD

Ulanica 162, 36-065 Dynów 
REGON: 526667100, NIP 8133399413


kontakt: TOMASZ DYMCZAK 
tdymczak@incana.tech     tel. kom.: +48 661 288 768


O FIRMIE

Celem firmy jest współpraca zarówno przy zamówieniach jednorazowych, jak  i długofalowych w  usługach dla budownictwa hydrotechnicznego, inżynieryjnego, drogowego, instalacyjnego i ogólnobudowlanego.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie wynikające z wykonywanych robót przy budowie dróg i autostrad, dla przemysłu energetycznego, rafineryjnego oraz petrochemicznego.


OFERTA

Specjalizujemy się w budowie i modernizacji sieci i obiektów gospodarki wodno-ściekowej:

  • sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
  • sieci gazowych
  • sieci przemysłowych na zakładach petrochemicznych i energetycznych
  • przepompowni ścieków
Nadzory inwestorskie oraz kierowanie budowami

Świadczymy kompleksowe czynności nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, robót w branży sanitarnej oraz konstrukcyjno-budowlanejKontakt

INCANA TD

Ulanica, 162

36-065 Dynów

e-mail
telefon